Dogodek

Izobraževalna delavnica za uporabo orodja QGIS/FREEWAT

Datum in ura

15. in 16.6. od 8:00 do 16:00

Prostor

J2-328

Predavatelj

mag. Irena Kopač, Matevž Vremec

Podjetje

IEI, d.o.o.

Naslov predavanja

Izobraževalna delavnica za uporabo orodja QGIS/FREEWAT

Kratek povzetek predavanja

Orodje QGIS/FREEWAT je brezplačno orodje za razvoj modelov toka podzemne vode in onesnaževal.

Pri predmetu

 

V okviru Inštituta/katedre/laboratorija

IEPOI, Laboratorij za prenosne pojave v tekočinah in trdninah – vodja izr. Prof. dr. Jure Ravnik