Dogodek

Predavanja »Varnost strojev – ocena tveganja in zmanjšanje tveganja – aktivnosti in dokumentacija« (Društvo Alumni)

 Spoštovani,

Društvo Alumni Fakultete za strojništvo vabi na predavanje gospoda Darka Dajčmana z naslovom:

Varnost strojev - ocena tveganja in zmanjšanje tveganja - aktivnosti in dokumentacija

 

1. sklop
Dan: četrtek, 11.05.2017
Ura: 17.00 – 18.30
Predavalnica: inž. Ivan Munda

Zakon o tehničnih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju skladnosti (Uradni list RS, št. 17 / 2011)
 • Direktiva o strojih in povezava z drugimi direktivami (LVD, EMC, ATEX,…..)
 • Kako je opredeljen stroj
 • Kaj je varnostna komponenta, varovala in varnostne naprave
 • Nedokončani stroj
 • Zamenljiva oprema
 • Sklop strojev 
 • Potencialno nevarni stroji 
 • Električna oprema 
 • Standardi in domneva o skladnosti 
 • Postopki ugotavljanja skladnosti 
 • Listine in oznake

Predavanje je namenjeno inženirjem v gospodarstvu, študentom in sodelavcem Fakultete za strojništvo, ki se pri študiju in delu srečujejo s področjem varnosti strojev in pripravo ustreznih dokumentov za odpremo stroja ob predaji.

Prosimo za potrditev prijave na elektronski naslov karl.gotlih@um.si . Predloge predavanja boste lahko našli na spletni strani  Društva ALUMNI FS . Društvo ALUMNI Fakultete za strojništvo bo na željo slušateljem izdala potrdilo o neformalnem strokovnem izobraževanju.

Tajnik Društva ALUMNI FS
izr. prof. dr. Karl Gotlih

Predsednik Društva ALUMNI FS
red. prof. dr. Andrej Polajnar