Dogodek

Predavanja »Novi vek in oblačilna kultura«

Datum in ura

25.4.2017 ob 8.00 – 11.30

Prostor

S-302

Predavatelj

Dr. sc. Katarina Nina Simončič

Univerza

Tekstilno-Tehnološki fakultet, Univerze v Zagrebu

Naslov predavanja

Novi vek in oblačilna kultura

Kratek povzetek predavanja

Cilj predavanj je študente seznaniti z osnovnimi karakteristikami slogovnih obdobij in teoretičnim  pristopom raziskovanj na področju mode. V Uvodu bomo govorili o razvoju Zgodovine mode kot znanstvene discipline, obravnavali bomo metode njenega raziskovanja ter se dotaknili specializirane terminologije. Skozi slogovna obdobja bomo opredelili odnos telesa in oblačilne površine, odnos ženske in moške mode, ter vpliva političnih sprememb na odnos do mode in oblikovanega videza. V sodobni modi bomo govorili o vlogi najvplivnejših oblikovalcev modnega oblikovanja, o odnosu tehnološkega napredka in proizvodnje, o večslojni vlogi oblačil ter o pomenu medijev.

Pri predmetu

Oblikovanje tekstilij in oblačil, 1. stopnja, Smer študija: Tehnologije tekstilnega oblikovanja

V okviru Inštituta/katedre/laboratorija

Katedra za tekstilne materiale in oblikovanje, predstojnica red. prof. dr. Bojana Vončina

 "Vključevanje gostujočih tujih strokovnjakov in visokošolskih učiteljev v pedagoški proces kot steber razvoja kakovosti procesa internacionalizacije na UM"