Dogodek

3. NANOAPP 2017 (Nanomaterials & Applications konferenca)

 

3. NANOAPP 2017 (Nanomaterials & Applications konferenca)

14.-18. junij, 2017, Hotel Golf, Bled, Slovenija


NANOAPP konferenca (http://nanoapp.ios.si/) je znanstveno srečanje priznanih in uglednihraziskovalcev, znanstvenikov in strokovnjakov na področju nanomaterialov in njihovihaplikacij. Gre za tretjo mednarodno konferenco NANOAPP 2017 (Nanomaterials &Applications) pod okriljem Inštituta za okoljevarstvo in senzorje (IOS); Univerze v Mariboru,Fakultete za strojništvo (FS); ter Slovenskega akademijskega tehniško-naravoslovnegadruštva (SATENA). Znanstveni komite sestavlja 27 vrhunskih strokovnjakov iz 15 držav sveta.

Znanstvenikom in industriji bomo ponudili forum za predstavitev najnovejših raziskav in naprednih odkritij na področju nanomaterialov in njihovih aplikacij. Sodelovanje ježe potrdila vrsta mednarodno uglednih znanstvenikovs področja sinteze novih nanomaterialov ternjihove uporabe v medicini, biotehnologiji, energetiki, okolju, senzoriki in tekstilstvu.

Velik  poudarek  je  tudi  na  podajanju  informacij o  vplivu  nanomaterialov  in  nanotehnologij na okolje in zdravje ljudi.

Prispevki se lahko objavijo tudi v okviru znanstvene revije z IF, Journal of Sol Gel Science and Technology, (http://nanoapp.ios.si/publications).

 

 

Vabilo na konferenco je v  prilogi (330 KB).

 


S spoštovanjem!
V imenu Organizacijskega odbora NANOAPP 2017
Prof.dr. Aleksandra Lobnik